Výsledky 2. kola přijímacího řízení oborů dálkového studia

Výsledková listina přijímacího řízení (2. kolo)  23. 5. 2017

Obor: 26-41-L/52  Provozní elektrotechnika

(dálkové studium)

IČ uchazeče Přijímací zkouška ČJ Přijímací zkouška M Body celkem Výsledek přijímacího řízení
EN 237 30 40 70 splnil podmínky
EN 174 22 31 53 splnil podmínky
EN 184 14 34 48 splnil podmínky

 

 

 

Obor: 23-43-L/51  Provozní technika

(dálkové studium)

IČ uchazeče Přijímací zkouška ČJ Přijímací zkouška M Body celkem Výsledek přijímacího řízení
SN 224 27 36 63 splnil podmínky
SN 170 nedostavil se nedostavil se 0 nesplnil podmínky

 

 

Upozornění:

 „Vzhledem k nízkému počtu přihlášek podaných do 1. kola přijímacího řízení, rozhodlo vedení školy o prodloužení termínu pro podání přihlášek až

do 20. 6. 2017. Poté bude dle množství přihlášek zasláno rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí k nástavbovému studiu z důvodu neotevření oboru“.

 

 V Nové Pace dne 25. 5. 2017

Mgr. Zbyněk Hruška

ředitel školy