Termínový plán

               Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka
Termínový  plán 2016 – 2017
Měsíc od do Akce
Září 1. Zahájení nového školního roku postupových ročníků 7.55
1. Zahájení nového školního roku I.ročníků 10.00
1. 10. Blok testů a písemných prací společné části MZ
5. Opravné závěrečné zkoušky písemné
6. 7. Opravné ZUZ praktické+praktická MZ R4
8. Opravné ZUZ ústní
12. 13. Opravné MZ ústní   R4
15. Třídní schůzky prvních ročníků
27. Návrhy témat k praktické části MZ-E3S
Říjen ¨25. Výběr témat k praktické částu MZ-E3S
26. 27. Podzimní prázdniny
Listopad 11. Uzavření hodnocení za I.čtvrtletí
15 Pedagogická rada za I.čtvrtletí
16. Třídní schůzky
18. Schválení témat k praktické části MZ-E3S
21. Den otevřených dveří
Prosinec 1. Uzávěrka  přihlášek žáků  k  MZ -jarní termín
23.12. 2.1. Vánoční prázdniny
Leden 3. Zahájení výuky
9. Den otevřených dveří
27. Uzavření klasifikace za I.pololetí
Únor 1. Pedagogická rada za I.pololetí
2. Předávání výpisů vysvědčení za I.pololetí
3. Pololetní prázdniny
27.2. 5.3. Jarní prázdniny
Březen 1. Termín podání přihlášek do I.ročníků denního studia
8. Termín podání přihlášek do I.ročníků dálkového studia
31. Odevzdání praktických prací- E3S
31. Uzavření hodnocení za III.čtvrtletí
Duben 4. Pedagogická rada za III.čtvrtletí
5. Třídní schůzky
11. MZ-Písemná práce z ČJL – R4, E3S
12. Přijímací řízení do I.ročníků -1.kolo
13. 14. Velikonoční prázdniny
19. Přijímací řízení do I.ročníků – 2.kolo
20. Uzavření klasifikace za školní rok R4,E3S do 12.00
21. Pedagogická rada R4, E3S a oznámení hodnocení 7.00
24. 28. Studijní volno R4
Květen 2. 9. Blok testů a písemných prací společné části MZ
10. Praktická část MZ-E3S
10. 11. Praktická část MZ R4,
16. 17. Maturitní zkoušky ústní R4,E3S
16. 17. Sportovně-turistický kurs R3
31. Uzavření klasifikace za školní rok E3,N3O, E,N do 12.00
28. 31. Maturitní zkouška ústní R4A, R4B
2. Písemná část ZUZ E3,N3O, E, N
5. 6. Praktická část ZUZ E3,N3O, E, N
7. Oznámení hodnocení písemné a praktické zkoušky žákům
8. 14. Studijní volno E3, NO3, E,N
15. Ústní část ZUZ E3, N3O
16. Ústní část ZUZ E, N
19. Opravné zkoušky R4, E3S  ( na základě žádosti)
19. Slavnostní vyřazení absolventů E3,N3O, E,N 13.00
25. Uzávěrka  přihlášek žáků  k  MZ 2015- podzimní termín
26. Uzavření klasifikace postupových ročníků do 12.00
28. Pedagogická rada
30. Slavnostní předání vysvědčení
Červenec 1.7. 1.9. Hlavní prázdniny
Srpen 29. 31. Opravné zkoušky
Září 4. Zahájení nového školního roku postupových ročníků 7.55
4. Zahájení nového školního roku I.ročníků 10.00
1. 10. Blok testů a písemných prací společné části MZ
5. Opravné ZUZ písemné
6. Opravná praktická MZ E3S
6. 7. Opravné ZUZ praktické+praktická MZ R4,
8. Opravné ZUZ ústní
11. 12. Opravné MZ ústní   R4 , E3S
14. Třídní schůzky prvních ročníků
Sestavil: Mgr.Zbyněk Hruška
13.10.2016