Přípravný kurz k přijímacím zkouškám na střední školy

12. 4. 2017 je prvním termínem konání jednotných přijímacích zkoušek do oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou. Uchazeči absolvují didaktický test z předmětů český jazyk a literatura a matematika.

Naše škola nabízí k těmto testům přípravný kurz pro žáky základních škol.

Kurz obsahuje 16 vyučovacích hodin, z toho 8 hodin českého jazyka a 8 hodin matematiky. Probíhat bude ve dnech 15. 3., 22. 3., 29. 3. a 5. 4., vždy od 14.30 do 17.45 pod vedením našich učitelů.

Místem konání kurzu je budova školy v Kumburské ulici 846.

Přihlášku stačí zaslat emailem, kde jako předmět vyplňte – přihláška k přípravnému kurzu. Do emailu zapište vaše jméno, příjmení, bydliště a školu, kterou navštěvujete a email zašlete na issnp@issnp.cz

Přihlášky budou přijímány do 3. 3. 2017. Kurz bude zahájen, pokud se přihlásí alespoň 15 žáků.

Cena celého kurzu je 800,- Kč, platbu proveďte na účet naší školy 15435541/0100 s variabilním symbolem 2017, do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení žáka. Platbu prověďte nejpozději do 8. 3. 2017.