Lidé

Vedení školy a provozní zaměstnanci

Ředitel školy Mgr. Zbyněk Hruška
Zástupce ředitele pro teoretickou výuku Mgr. Milena Mužíčková
Zástupce ředitele pro praktickou výuku Pavel Jodas
Mzdová účetní, informace o studiu Šárka Benešová
Ekonomický úsek Marcela Pačesná
Správce ICT Bc. Radomír Mikyska
Vedoucí ŠJ Dana Soviarová

Školní kuchyně – Kristýna Pospíšilová

Školnice, uklizečka – Petra Vejborná

Školník, udržbář – Miroslav Lodr

Uklizečky – Jana Burdová, Natalka Shpenyk

 

 Pedagogický sbor

Teoretická výuka:

Mgr. Pavel Augustin
Ing. Ilona Horáčková
Mgr. Ladislav Janata
PaedDr. Hana Janatová
Mgr. Kateřina Jarošová
Mgr. Jana Kriegelová
Ing. Petr Kužel
Ing. Petr Kynčl
Ing. Luboš Malý
Mgr. Renata Němcová
Ing. Bc. Anatolij Sokolan
Ing. Pavel Stránský
Ing. Olga Šmejcová
Josef Vízner

Praktická výuka

Zdeněk Bakovský
Vojtěch Honců
Eva Jiránková
Vladimír Jón
Václav Khun
Josef Macek
Bc. Radomír Mikyska
Petr Lízr
Miloslav Podobský
Petr Vlach

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. Pavla Marková, MBA