Aktuálně

PRAKTICKÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2017

Dne 10. – 11. května se koná praktická část maturitní zkoušky oboru mechanik elektrotechnik.

Zkouška začíná každý den v 7 hod. v dílnách ISŠ Nová Paka, Kumburská 1136.

Zúčastnili jsme se školení ve firmě Jablotron Liberec

Dne 8. – 9. února ze 7 žáků z R3 a E3 zúčastnilo školení ve firmě Jablotron Liberec. Jednodení „Autoalarmy a příslušenství“ a dvoudenní „Elektonické zabezpečovací systémy“. Všichni, kteří úspěšně napsali závěrečný test, dostali osvědcení, které je opravňuje k provádění montážních a servisních prací na těchto zařízeních. Určitě je to velký přínos pro jejich budoucí život.

IMG_20170209_101512 IMG_20170209_105316 IMG_20170209_105320 IMG_20170209_110040 IMG_20170209_110044

Zájmové kroužky pro ZŠ

Od října 2016 na naší škole probíhaly zájmové kroužky určené pro žáky 8.a 9. tříd ZŠ.
Do strojírenského kroužku se přihlásilo 11 žáků, z toho 2 dívky. V průběhu 10 lekcí si žáci vyzkoušeli práci s pilníkem, rašplí, pilkou na železo, vrtačkou, ale i kalení v peci. Vyrobili si kuchyňské prkénko, psí známky, špízové jehly, kladívko a píšťalku.
Do elektrotechnického kroužku se přihlásilo 22 žáků, z toho 9 dívek. Zde si žáci vyzkoušeli pájení naměkko a seznámili se s základními elektrotechnickými součástkami. Vyzkoušeli si zapojení součástek podle schématu na nepájivá pole a vyrobili si věčný blikač a světelnou vánoční hvězdu.
Ve středu 25. ledna jsme se s žáky sešli na poslední lekci. Každému jsme předali diplom o absolvování kroužku a dáreček v podobě nářadí a multimetru. To, že žáci přišli na všech 10 lekcí, nás utvrzuje, že se jim práce u nás líbila.Všem absolventům přejeme, ať se jim i nadále práce daří a hodně kutilských úspěchů. Učitelé odborného výcviku.

kr_ZS_01kr_ZS_02kr_ZS_03kr_ZS_04kr_ZS_05kr_ZS_05kr_ZS_06kr_ZS07kr_ZS_08kr_ZS_09kr_ZS_10kr_ZS_11kr_ZS_12kr_ZS_13kr_ZS_14kr_ZS_15kr_ZS_16kr_ZS_17kr_ZS_18

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám na střední školy

12. 4. 2018 je prvním termínem konání jednotných přijímacích zkoušek do oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou. Uchazeči absolvují didaktický test z předmětů český jazyk a literatura a matematika.

Naše škola nabízí k těmto testům přípravný kurz pro žáky základních škol.

Kurz obsahuje 16 vyučovacích hodin, z toho 8 hodin českého jazyka a 8 hodin matematiky. Probíhat bude ve dnech 15. 3., 22. 3., 28. 3. a 5. 4., vždy od 14.30 do 17.45 pod vedením našich učitelů.

Místem konání kurzu je budova školy v Kumburské ulici 846.

Přihlášku stačí zaslat e-mailem, kde jako předmět vyplňte – přihláška k přípravnému kurzu. Do e-mailu zapište vaše jméno, příjmení, bydliště a školu, kterou navštěvujete a e-mail zašlete na issnp@ssnp.cz

Přihlášky budou přijímány do 2. 3. 2018. Kurz bude zahájen, pokud se přihlásí alespoň 15 žáků.

Bena jednoho kurzu je 800,- Kč, platbu proveďte na účet naší školy 15435541/0100 s variabilním symbolem 2018, do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení žáka. Platbu proveďte nejpozději do 8. 3. 2018.

Integrovaná střední škola Nová Paka je školou roku 2016!

skolaroku

 

 

 

Integrovaná střední škola Nová Paka je školou roku 2016!

Integrovaná střední škola v Nové Pace obdržela hodnotný titul ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI. Toto ocenění mohou získat ty střední školy a fakulty vysokých škol, které nejlépe připraví své absolventy k budoucímu povolání. Ohodnocení udělované zástupci předních firem z celé České republiky je užitečnou zpětnou vazbou pro školy samotné, ale zejména cennou informací a vodítkem pro uchazeče, případně jejich rodiče hledající správnou volbu pro přípravu na budoucí kariéru svých dětí.

Kvalitu škol znají nejlépe zaměstnavatelé, což platí jak pro střední, tak pro vysoké školy. Jejich absolventy potkávají personalisté dlouhodobě při pohovorech a ověřují tak detailně jejich schopnosti. Většina dobrých zaměstnavatelů disponuje velmi podrobnou znalostí kvality výuky také zásluhou osobního kontaktu s vybranými středními a vysokými školami. Dokáží tak velice spolehlivě a jednoduše určit rozdíly v odborné i jazykové úrovni přípravy pro praxi u jednotlivých subjektů v poměrně nepřehledné „džungli“ státních i soukromých zařízení ucházejících se o studenty. Právě na důkladných znalostech jednotlivých škol samotnými zaměstnavateli je založena metodika hodnocení.

Hlasuje vždy jeden kompetentní zástupce firmy, kterým je obvykle pracovník oddělení lidských zdrojů. Střední školy jsou oceněny na úrovni krajů, fakulty vysokých škol celorepublikově. Firma není při hlasování vázána jen na domácí kraj. Lze tedy hlasovat jak pro tři školy ze stejného kraje, tak vybrat na každé z pořadí zástupce kraje odlišného.

Integrovaná střední škola se může pyšnit tímto hodnotným titulem pro letošní rok 2016. Je to velká čest pro všechny zaměstnance školy i pro naše žáky, ale i obrovský závazek. Proto je důležité neusnout na pomyslných vavřínech, ale dál se snažit předat našim žákům co nejvíce znalostí a dovedností, s nimiž si na trhu práce hravě poradí.

sr_zam

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Renata Němcová

Integrovaná střední škola Nová Paka

Výsledky maturitních zkoušek v roce 2016

V roce 2016 jsme, podle výsledků zveřejněných firmou CERMAT, dosáhli vynikajících výsledků u maturitních zkoušek.

Výsledky společné části maturitních zkoušek – jaro 2016

Matematika – didaktický test – 1. místo v Královéhradeckém kraji (SOU technické).

podíl volby předmětu (%) neuspěli (počet) uspěli (počet) průměr percentilového umístění (%)
SOU technické celé ČR 41,7 473 583 27,8895
Královéhradecký kraj (střední školy všech oborů) 33 281 864 47,4383
Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové 47,6 3 6 39,7178
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 48 9 3 17,3758
Integrovaná střední škola, Nová Paka, Kumburská 846 57,9 1 8 45,9756
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 53,8 6 0 11,7183

 

Anglický jazyk – didaktický test – 1. místo v Královéhradeckém kraji (SOU technické).

podíl volby předmětu (%) neuspěli (počet) uspěli (počet) průměr percentilového umístění (%)
SOU technické celé ČR 56,8 71 1 350 52,6931
Královéhradecký kraj (střední školy všech oborů) 64,2 145 2 118 59,6608
Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové 52,4 1 9 58,797
Střední průmyslová škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují, Školní 1377 83,3 0 3 49,1133
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vrchlabí, Krkonošská 265 57,1 1 3 32,5625
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 52 4 8 32,1975
Integrovaná střední škola, Nová Paka, Kumburská 846 42,1 0 6 59,7717
Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška 71,4 0 5 42,528
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 46,2 0 4 40,0975

 

Anglický jazyk – písemná práce – 2. místo v Královéhradeckém kraji (SOU technické).

podíl volby předmětu (%) neuspěli (počet) uspěli (počet) průměr percentilového umístění (%)
SOU technické celé ČR 56,8 91 1 327 43,546
Královéhradecký kraj (střední školy všech oborů) 64,2 85 2 179 56,8327
Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové 52,4 0 10 32,593
Střední průmyslová škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují, Školní 1377 83,3 0 3 40,5833
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vrchlabí, Krkonošská 265 57,1 0 4 53,2825
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 52 4 8 38,3558
Integrovaná střední škola, Nová Paka, Kumburská 846 42,1 0 6 45,365
Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška 71,4 0 5 21,496
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 46,2 2 2 6,5975

 

Anglický jazyk – ústní zkouška – 1. místo v Královéhradeckém kraji (SOU technické).

podíl volby předmětu (%) neuspěli (počet) uspěli (počet) průměr percentilového umístění (%)
SOU technické celé ČR 56,8 74 1 345 41,0211
Královéhradecký kraj (střední školy všech oborů) 64,2 92 2 167 48,1036
Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové 52,4 1 9 43,076
Střední průmyslová škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují, Školní 1377 83,3 0 3 49,07
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vrchlabí, Krkonošská 265 57,1 0 4 47,39
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 52 2 10 35,5742
Integrovaná střední škola, Nová Paka, Kumburská 846 42,1 0 6 63,6
Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška 71,4 0 5 37,288
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 46,2 2 2 5,33

 

Český jazyk – didaktický test – 3. místo v Královéhradeckém kraji (SOU technické).

neuspěli (počet) uspěli (počet) průměr percentilového umístění (%)
SOU technické celé ČR 415 2 097 39,3416
Královéhradecký kraj (střední školy všech oborů) 277 3 219 55,92
Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové 3 16 33,46
Střední průmyslová škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují, Školní 1377 0 4 37,6825
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vrchlabí, Krkonošská 265 2 4 23,2133
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 3 21 34,0408
Integrovaná střední škola, Nová Paka, Kumburská 846 1 14 37,1427
Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška 3 4 26,1986
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 1 9 40,586

 

Český jazyk – písemná práce – 4. místo v Královéhradeckém kraji (SOU technické).

neuspěli (počet) uspěli (počet) průměr percentilového umístění (%)
SOU technické celé ČR 65 2 447 32,0139
Královéhradecký kraj (střední školy všech oborů) 35 3 464 48,7844
Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové 0 19 23,8142
Střední průmyslová škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují, Školní 1377 0 4 47,92
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vrchlabí, Krkonošská 265 0 6 48,655
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 0 24 51,2283
Integrovaná střední škola, Nová Paka, Kumburská 846 0 15 35,8787
Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška 0 7 24,55
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 0 10 31,299

 

Český jazyk – ústní zkouška – 1. místo v Královéhradeckém kraji (SOU technické).

neuspěli (počet) uspěli (počet) průměr percentilového umístění (%)
SOU technické celé ČR 107 2 402 40,1083
Královéhradecký kraj (střední školy všech oborů) 160 3 334 46,4597
Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové 0 19 35,1521
Střední průmyslová škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují, Školní 1377 0 4 42,9675
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vrchlabí, Krkonošská 265 0 6 29,9317
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 2 22 36,95
Integrovaná střední škola, Nová Paka, Kumburská 846 0 15 45,644
Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška 0 7 10,3614
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 1 9 40,677

zdroj: vysledky.cermat.cz/data/Default.aspx

Náměty na ročníkové práce R3 – 2017/18

Náměty k ročníkovým pracím – elektronika ( PE do roku 2014)

Náměty PE 2015    Náměty PE 2016     Náměty Enika

Aktuální náměty 2017 pro ISŠ

  1. Digitální voltmetr 0-30V do vizualizačního panelu VT2, konzultace Ing. Malý L.
  2. Časomíra pro lehkou atletiku, běh 60m, konzultace Ing. Kužel P.

Náměty Informační systémy a Programové vybavení  konzultace Ing. Sokolan

Požadavky na zpracování ročníkových prací

Program na kreslení schemat „PROFICAD“ ke stažení

Program na kreslení schemat a tištěných spojů „EAGLE“ ke stažení

 

 

Přijímací řízení 2017/2018

Počty přijímaných uchazečů do oborů vzdělávání pro školní rok 2017/2018

Obor Kód oboru Forma vzdělávání Délka studia Počet přijímaných Přijímací zkoušky Termín 1. kola přijímacího řízení Lékařské potvrzení
Elektrikář 26-51-H/01 denní 3 roky 30 Ne Do 28. 4. 2017 ano
Elektrikář – silnoproud 26-51-H/02 denní 3 roky 30 Ne Do 28. 4. 2017 ano
Nástrojař 23-52-H/01 denní 3 roky 20 Ne Do 28. 4. 2017 ano
Obráběč kovů 23-56-H/01 denní 3 roky 20 Ne Do 28. 4. 2017 ano
Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 denní 4 roky 60 Ano – testy dle JZ

12. 4. 2017

Do 28. 4. 2017 ano
Elektrotechnika 26-41-M/01 denní 4 roky 30 Ano – testy dle JZ

12. 4. 2017

Do 28. 4. 2017 ano
Provozní elektrotechnika 26-41-M/52 dálkové 3 roky 20 Ano – testy dle JZ

12. 4. 2017

Do 28. 4. 2017 ano
Provozní technika 23-43-L/51 dálkové 3 roky 20 Ano – testy dle JZ

12. 4. 2017

Do 28. 4. 2017 ano
Elektrikář 26-51-H/01 denní 1 rok 20 Ne Do 28. 4. 2017 ano
Elektrikář – silnoproud 26-51-H/02 denní 1 rok 20 Ne Do 28. 4. 2017 ano
Nástrojař 23-52-H/01 denní 1 rok 20 Ne Do 28. 4. 2017 ano
Obráběč kovů 23-56-H/01 denní 1 rok 20 Ne Do 28. 4. 2017 ano

 

  • Termín podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení je nejpozději do 1. března 2017 pro všechny formy vzdělávání.
  • Termín konání přijímací zkoušky: 1. termín 12. 4. 2017 a termín 19. 4. 2017

 

Užitečné odkazy k přijímacímu řízení:

 

Písemná část maturitních zkoušek 2016

Vážení studenti, zde jsou vypsané termíny písemné části maturitních zkoušek z jednotlivých předmětů:

  • 2.5.2016 – matematika DT (8.00 – 10.05, SPUO-1 8.00 – 10.35)
  • 2.5.2016 – anglický jazyk PP (13.00 – 14.20)
  • 3.5.2016 – český jazyk a literatura DT (8.00 – 9.20)
  • 3.5.2016 – český jazyk a literatura PP (11.30 – 13.45, SPUO-1 11.30 – 14.10)
  • 4.5.2016 – anglický jazyk DT (8.00 – 10.05)