26-51-H/01 elektrikář

Zaměření: Slaboproud Specializace: Automatizace
Elektronická zařízení
Elektronické počítače

Silnoproud Specializace: Stroje a zařízení
Vhodnost oboru:

Obor je vhodný pro chlapce a dívky, kteří úspěšně ukončili 9. ročník základních škol.

Délka přípravy:

3 roky

Způsob ukončení studia:

Závěrečnou zkouškou z odborného předmětu podle zvoleného zaměření. Absolvent získává výuční list. Součástí studia je možnost získání osvědčení o elektrotechnické způsobilosti podle Vyhlášky 50/1978 Sb.

Poskytované vzdělání:

Střední odborné vzdělání

Popis oboru: Učební obor elektrikář je koncipován jako univerzální obor středních odborných učilišť zaměřený na elektrotechniku a elektroniku. Ve snaze vyhovět co nejvíce představám žáků o budoucím povolání umožňuje obor od druhého ročníku postupnou volbu zaměření a specializace.V prvním ročníku se rozhodujete o zaměření. Ve druhém ročníku se lze potom rozhodnout pro specializaci.Odborná teoretická a praktická příprava je orientována na činnosti spojené s montáží, údržbou, oživováním, nastavováním, seřizováním, zkoušením, testováním, servisem a opravami elektrotechnických a elektronických systémů podle zvoleného oboru a zaměření.Možnosti dalšího vzdělávání absolventů: Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do dálkového tříletého nástavbového studia při zaměstnání nebo dvouletého denního studia. Toto studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku:

Skupina Předmět I II III Celkem
Všeobecné předměty  Český jazyk a literatura 2 2 1 5
Cizí jazyk 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Fyzika 1 1 0 2
Chemie a základy ekologie 2 0 0 2
Matematika 2 2 2 6
Tělesná výchova 1 1 1 3
Práce s počítačem 1 1 1 3
Odborné předměty 

 

 

Ekonomika 0 0 2 2
Technická dokumentace 2 0 0 2
Základy elektrotechniky 4 1 0 5
Elektrické stroje a přístroje 0 3 0 3
Materiály a technologie 2 0 0 2
Elektronika 0 3 0 3
Elektrická měření 0 0 3 3
Elektrotechnické předpisy 0 1 0 1
Slaboproud     Automatizace

     Elektronická zařízení

     Elektronické počítače

0 0 5 5
Odborný výcvik 12 14 14 40
Celkem

32

32 32 96