26-41-L/52 provozní elektrotechnika

Počet vyučovacích hodin v ročníku:

Poř. Skupina Předmět I II III Celkem
1 Všeobecné předměty Český jazyk a literatura 20 20 20 60
2 Cizí jazyk 20 20 20 60
3 Nauka o společnosti 10 10 20
4 Matematika 20 20 20 60
5 Fyzika 10 10 10 30
6 Konverzace v cizím jazyku 20 10 10 40
7 Základy práva 10 10
8 Odborné předměty Ekonomika a řízení 20 10 30
9 Obsluha osobních počítačů 20 20 40
10 Elektrotechnika 40 20 20 80
11 Elektrická měření 20 10 10 40
12 Automatizace 20 20 40
13 Elektronika 40 20 60
14 Výběrové předměty Číslicová technika

Elektrické stroje a přístroje

40 40
Celkem 200 210 200 610