26-41-L/01 mechanik elektrotechnik, mechanička elektrotechnička

Zaměření: Počítačové systémy
Automatizace
Vhodnost oboru: Obor je vhodný pro chlapce a dívky, kteří úspěšně ukončili 9. ročník základních škol.
Délka přípravy: 4 roky
Způsob ukončení studia: Maturitní zkouškou z českého jazyka a literatury, z volitelného předmětu matematiky, fyziky nebo cizího jazyka, z elektroniky a dalšího volitelného předmětu podle zvoleného zaměření. Součástí studia je možnost získání osvědčení o elektrotechnické způsobilosti podle Vyhlášky 50/1978 Sb.
Poskytované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání

Popis oboru: Studijní obor je koncipován jako univerzální obor středních odborných učilišť zaměřený na elektroniku.Odborná teoretická a praktická příprava je orientována na činnosti spojené s návrhy, montáží, údržbou, oživováním, nastavováním, seřizováním, zkoušením, testováním, servisem a opravami elektronických systémů z oblasti administrativní a výpočetní techniky nebo automatizace.Žák se zaměřením počítačové systémy je připravován na činnosti v oblasti počítačových sítí, technického i programového vybavení osobních počítačů, komunikační techniky, tiskáren, kopírovacích zařízení apod.Žák se zaměřením automatizace je připravován na činnosti spojené s měřením a regulací fyzikálních veličin. Uplatnění najde ve všech odvětvích, protože automatizace úzce souvisí s úsporami všech druhů energií.Absolvent oboru Mechanik elektronik je připraven na činnosti jak v oblasti technického vybavení, tak i v oblasti programového vybavení.

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku:

Skupina př. Předmět I II III IV Celkem
Všeobecně předměty Český jazyk 1 2 1 1 5
Cizí jazyk 3 3 3 3 12
Konverzace v cizím jazyce 0 0 0 1 1
Dějepis 0 2 0 0 2
Občanská nauka 0 0 2 1 3
Fyzika 2 1 1 0 4
Chemie a základy ekologie 2 0 0 0 2
Matematika 3 3 2 3 11
Literární a estetická výchova 1 1 1 2 5
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Výpočetní technika 2 2 1 0 5
Odborné předměty Programování 0 0 0 2 2
Ekonomika 0 0 1 2 3
Matematika v elektrotechnice 0 0 1 0 1
Technická dokumentace 2 0 0 0 2
Základy elektrotechniky 4 2 0 0 6
Materiály a technologie 2 0 0 0 2
Elektronika 0 2 2 2 6
Elektrická měření 0 2 2 4 6
Projektování CAD 0 0 2 0 2
Číslicová technika 0 1 2 1 4
Automatizace 0 1 2 0 3
Odborný výcvik 9 7 7 7 30
Výběrové odborné předměty AutomatizaceOptoelektronika

Elektronické počítače

0 0 0 3 3
Celkem

33

31 32 32 128