23-52-H/01 nástrojař

Vhodnost oboru:

Obor je vhodný pro chlapce a dívky, kteří úspěšně
ukončili 9. ročník základních škol.

Délka přípravy:

3 roky

Způsob ukončení studia:

Závěrečnou zkouškou z odborného předmětu podle zvoleného zaměření. Absolvent získává výuční list. Studentům je umožněno za částečnou úhradu získat svářečský průkaz.

Poskytované vzdělání:

Střední odborné vzdělání

Popis oboru: Učební obor nástrojař poskytuje vědomosti, dovednosti a návyky pro ruční zhotovování, dohotovování, sestavování střižných nástrojů, obráběcích, montážních a kontrolních přípravků, speciálních měřidel, forem pro zpracování plastů, pro tlakové lití kovů a kovových slévárenských modelů podle technické dokumentace.Absolvent během doby učení zhotoví v dílnách řadu různých nástrojů, nářadí a přípravků. Umí vyrobit prostřihovadla, ohýbací nástroje, části zápustek a forem. Dokáže nástroje a přípravky zkompletovat, odzkoušet a upravit tak, aby byly funkční a vzhledné. Musí zvládnout náročnější práce na obráběcích strojích jako jsou např. soustruhy, frézky, brusky, vrtačky a rozvrtávačky a hoblovky. Seznámí se s číslicovým ovládáním strojů a tvorbou programu pro NC stroje. Umí spolehlivě číst strojařské výkresy, kreslit je ručně i na počítači pomocí programu CAD. Studentům je umožněno za částečnou úhradu získat svářečský průkaz.Možnosti dalšího vzdělávání absolventů: Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do dálkového tříletého nástavbového studia při zaměstnání nebo dvouletého denního studia. Toto studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku:

Skupina Předmět I II III Celkem
Všeobecné předměty Český jazyk a literatura 2 2 1 5
Cizí jazyk 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Fyzika 1 1 0 2
Chemie a základy ekologie 2 0 0 2
Matematika 2 2 2 6
Tělesná výchova 1 1 1 3
Práce s počítačem 1 1 1 3
Matematický seminář 1 0 0 1
Jazykový seminář 0 0 1 1
Odborné předměty projektování CAD 0 0 2 2
Ekonomika 0 0 2 2
Strojnictví 1 2 0 3
Technologie 2 3 4 9
Technická dokumentace 2 1 0 3
Strojírenská technologie 2 2 0 4
Nástroje a přípravky 0 0 1 1
Odborný výcvik 12 14 14 40
Celkem 32 32 32 96