23-43-L/51 provozní technika

Počet vyučovacích hodin v ročníku:

Poř. Skupina Předmět I II III Celkem
1 Všeobecné předměty Český jazyk a literatura 25 20 30 75
2 Cizí jazyk 20 20 20 60
3 Nauka o společnosti 15 10 25
4 Matematika 25 20 30 75
5 Fyzika 15 20 10 45
6 Odborné předměty Ekonomika a řízení 10 20 30
7 Obsluha osobních počítačů 20 20 10 50
8 Mechanika 10 20 20 50
9 Technická měření 10 20 30
10 Stroje a zařízení 20 20 10 50
11 Strojírenská technologie 30 20 10 60
12 Nářadí a přípravky 20 20 40
13 Elektrotechnika 20 20
Celkem 200 210 200 610