Žáci ISŠ Nová Paka opět na StreTech ČVUT 2016

ISSNP na ČVÚT

Stalo se již tradicí, že České vysoké učení technické v Praze každoročně pořádá pro studenty významných středních škol výstavu a workshop zvanou StreTech. Letos se konal ve středu dne 8. června 2016 od 10 do 12 hodin v budovách ČVUT Praha již desátý ročník.

DSCN3085Cílem celé akce bylo umožnit setkání studentům středních škol na půdě ČVUT, nejstarší technické univerzity v Evropě. Práce byly individuální nebo kolektivní, buď formou posteru nebo modelu, případně elektronickou prezentací na notebooku. Témata příspěvků nebyla na konferenci StreTech vymezena, týkala se všech oblastí (humanitních, uměleckých, přírodovědných nebo technických). Letos bylo přijato celkem 209 projektů.

 

Workshopu se zúčastnilo také pět žáků Integrované střední školy z Nové Paky, kteří prezentovali své letošní ročníkové práce nebo úspěšné projekty.

  1. Pavel Imlauf představoval svůj 3D model Kaplanovy turbíny pro velmi nízké spády. S projektem se propracoval celou soutěží Enersol až na mezinárodní kolo do Brna.
  2. Jan Čančík představil svůj nový, inovovaný a větší model 3D tiskárny, což byla jeho ročníková práce.
  3. Petr Elsner jako ročníkovou práci předváděl svoji přenosnou laserovou závoru.
  4. Jan Fischer zkonstruoval meteorologickou stanici, která měřila teplotu, tlak a vlhkost.
  5. Michal Jiřička předváděl ve skřínce od pokladny svůj model ročníkové práce, alarm do ledničky. Alarm, který po nějakém čase zjistí nedovřené dvířka ledničky spustil tak silný pronikavý signál, že neustále vábil k našemu stánku zvědavé návštěvníky.

DSCN3084Každému byl vytvořen prostor, ve kterém se krátce představil, přiblížil svůj exponát a zodpověděl dotazy. Studentům a studentkám se tak vytvořila možnost prezentovat výsledky své práce, seznámit se s prací svých kolegů a kolegyň z jiných středních škol a prodiskutovat svá řešení.

Pedagogové ČVUT navštěvovali žáky a se zájmem prohlíželi, konzultovali, vysvětlovali, chválili i radili, co vylepšit. Odměnou jim byl opravdový zájem profesorů o jejich projekty, nabídnuté kontakty, pomoc a možnosti studovat na ČVUT.

V závěru žáci, kteří se workshopu účastnili aktivně, obdrželi diplom, tričko a drobné dárky. Mimo to jsou jejich práce uveřejněny v ročence StreTech na DVD. Ti, kteří se zúčastnili ankety se zájmem studovat na univerzitě, byli slosováni o ceny ČVUT.

Důkazem toho, že naši žáci mají o workshop zájem, je jejich pravidelná účast již od roku 2009. A protože platí, že příklady táhnou a motivace je také velká, stal se StreTech pro naši školu již tradicí. Studenti mají možnost nasát atmosféru vysokoškolského prostředí, a také proto se někteří rozhodnou studovat právě na ČVUT (za všechny je možno jmenovat např. sourozence Pavla a Petra Horkých nebo Matěje Hakla a z minulého roku Martina Škarytku).

Ti, kteří po ukončení studia na ISŠ odcházejí do praxe, mají velmi dobré uplatnění v zaměstnání (85% okamžitě po složení maturitní zkoušky nebo získání výučného listu).

Letošní StreTech se opět vydařil a my, pedagogové, věříme, že pro naše žáky to byla ta správná motivace a že se příští rok zúčastní i ti další již s nějakým vlastním výrobkem.

 

 

 

 

 

 

Deska cti – nejlepší žáci a studenti

Učni 2016 tříd N3 a E1Z,
kteří prospěli s vyznamenáním

Patrik Šimůnek a Lukáš Kubinec

*

Maturanti 2015 třídy R4,
kteří prospěli s vyznamenáním

DSCN1033b

Ondřej Sokol, Lukáš Riedel
*

Učni 2015 tříd E3N, E a N,
kteří prospěli s vyznamenáním

DSCN1324a

Vojtěch Honců, Jan Mařas, Jakub Knězáček, Vladimír Jón
*

Učni 2014 třídy E3N,
kteří prospěli s vyznamenáním

SONY DSC

SONY DSC

Tomáš Pařez, Vladimír Jón, Petr Žádník
*

Učeň 2014 třídy E3,
který prospěl s vyznamenáním

IMG_4638%20c

Václav Cerman
*

Maturant 2013 třídy P4,
který prospěl s vyznamenáním

CIMG2097

Darek Bogdány
*

Maturant 2012 třídy R4A,
který prospěl s vyznamenáním

CIMG1943

David Máka
*

Maturanti 2011 třídy P4 a R4A,
kteří prospěli s vyznamenáním

Petr Horký, Jan Škoda, Zdeněk Flekna
*

Maturanti 2010 třídy P4,
kteří prospěli s vyznamenáním

Pavel Horký, Martin Bumba, Tomáš Fejfar
*

Učni 2010 třídy E3, SN3,
kteří prospěli s vyznamenáním

Blažek Petr, Čeřovský Michal, Horáček Daniel, Procházka Petr
*

Maturanti 2009 třídy P4 a R4B,
kteří prospěli s vyznamenáním

Hakl Tomáš, Perun Michael, Švanda Zbyněk, Vízner Lukáš, Wagenknecht Bohumír
Vokatý Ondřej, Daniš Ondřej, Drábek Stanislav, Rulc Jakub, Strnádek Tomáš
*

Učni 2009 třídy E3 a N3,
kteří prospěli s vyznamenáním

Janda Jiří, Wachtl Miroslav
Kužel Roman, Zeman Jakub
*

Maturanti 2008 třídy P4, R4A a R4B,
kteří prospěli s vyznamenáním

Fišera Vladimír, Müller Tomáš
Čenovský Lubomír, Herman Martin
Geiger Pavel, Möhwald Tomáš, Suk Luboš
*

Učni 2008 třídy E3 a N3,
kteří prospěli s vyznamenáním

Vonka Leoš, Gruntorád Petr, Lobotka Jan, Rezler Tomáš
Bartko Aleš, Kotěra Jaromír
*

Maturanti 2007 třídy P4, R4A a R4B,
kteří prospěli s vyznamenáním

Novotný Luboš
Pešek Tomáš, Trakal Matěj
Janoušek Pavel
*

Učni 2007 třídy E3,
kteří prospěli s vyznamenáním

Bláha David, Fendrych Michal, Voldán Petr, Žďárský Michal
*

Přijímací řízení do prvních ročníků 2016/2017 – denní studium

Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení do všech oborů vzdělávání.

Přihlášky je možné zasílat do 20. června 2016.

 

Čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou

Obor Počet přijímaných žáků Počet volných míst
1. 26-41-M/01 Elektrotechnika 30 nebude otevřen
2. 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 30 20

 

V přijímacím řízení budou uchazeči hodnoceni podle znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání z předmětů: český jazyk, matematika a fyzika za druhé pololetí 8. ročníku a první pololetí 9. ročníku. U žáků, kteří se v 1. kole přijímacího řízení zúčastnili centrálně zadávaných testů z českého jazyka a matematiky bude využito získaného bodové hodnocení z těchto testů. Podmínkou pro přijetí ke vzdělávání je celkový zisk minimálně 40 bodů.

Tříleté učební obory zakončené závěrečnou zkouškou

Obor Počet přijímaných žáků Počet volných míst
3. 26-51-H/01 Elektrikář 30 21
4. 26-51-H/02 Elektrikář- silnoproud 30 22
5. 23-52-H/01 Nástrojař 20 7
6. 23-56-H/01 Obráběč kovů 20 17

 

 

V přijímacím řízení budou uchazeči hodnoceni podle znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání z předmětů: český jazyk, matematika a fyzika za druhé pololetí 8. ročníku a první pololetí 9. ročníku.

Jednoleté zkrácené studium – (denní)možnost podání přihlášek až do 20. 6. 2016

Studium je určeno pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou, nebo pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s výučním listem v jiném oboru vzdělání.

Obor Počet volných míst
7. 26-51-H/01  Elektrikář 6
8. 26-51-H/02  Elektrikář – silnoproud 5
9. 23-52-H/01  Nástrojař 4
10. 23-56-H/01  Obráběč kovů 9

 

U studijních i učebních oborů denního studia požadujeme lékařský posudek o zdravotní způsobilosti.

Přijímací řízení do prvních ročníků  2016/2017 – dálkové nástavbové studium

Nástavbové studium – dálkové (tříleté)

Obor Počet přijímaných žáků Počet volných míst
1. 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika 20 13
2. 23-43-L/51 Provozní technika 20 9

 

 

Ředitel školy rozhodl o nekonání přijímacích zkoušek do prvních ročníků dálkového nástavbového studia.

V Nové Pace dne 18. 5. 2016

Mgr. Zbyněk Hruška

ředitel

2. kolo přijímacího řízení

 

 

                                   Body               Přijímací zkouška     Body                    Výsledek

 

IČ uchazeče               za ZŠ              ČJ       M                    Celkem           přijímacího řízení  

 

Denní studium:

 

R 193                          99                    16        5                      120                             přijat   

 

N 208                         90                    –           –                      90                               přijat

 

Nástavbové studium:

 

EN 169                       –                      –           –                      —                                 přijat

 

EN 171                       –                      –           –                      —                                 přijat

 

EN 183                       –                      –           –                      —                                 přijat

 

SN 218                       –                      –           –                      —                                 přijat

 

Zkrácené jednoleté studium:

 

„Vzhledem k nízkému počtu přihlášek podaných do 1. kola přijímacího řízení, rozhodlo vedení školy o prodloužení termínu pro podání přihlášek ke zkrácenému jednoletému studiu až do 20. 6. 2016.

Poté bude dle množství přihlášek zasláno rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí ke zkrácenému jednoletému studiu“.

Písemná část maturitních zkoušek 2016

Vážení studenti, zde jsou vypsané termíny písemné části maturitních zkoušek z jednotlivých předmětů:

  • 2.5.2016 – matematika DT (8.00 – 10.05, SPUO-1 8.00 – 10.35)
  • 2.5.2016 – anglický jazyk PP (13.00 – 14.20)
  • 3.5.2016 – český jazyk a literatura DT (8.00 – 9.20)
  • 3.5.2016 – český jazyk a literatura PP (11.30 – 13.45, SPUO-1 11.30 – 14.10)
  • 4.5.2016 – anglický jazyk DT (8.00 – 10.05)